Ochrana osobných údajov

 

Pravidlá spracovania osobných údajov spoločnosťou The Fashionista & Co. s.r.o.

Naša spoločnosť berie na vedomie zodpovednosť za spracovanie osobných údajov a vynakladá všetky dostupné zdroje na ich spracovanie v súlade s platnými právnymi  predpismi a to najmä s nariadením o všeobecnej ochrane údajov z 27.apríla 2017 (GDPR). Nižšie získate informácie o spracovaní Vašich osobných údajov. Niekedy budeme potrebovať, aby ste nám potvrdili správnosť a aktuálnosť Vašich osobných údajov prostredníctvom e-mailu. Vaše osobné údaje nebudú spracovávané na automatické rozhodovanie bez Vášho súhlasu. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť na: info@fashionista.sk.

 

 

 

Správcom osobných údajov je spoločnosť The Fashionista & Co. s.r.o. so sídlom Pluhová 2, 831 03 Bratislava zapísaná v obchodnom registri vložka č. 122546/B IČO: 510 833 53 ďalej len „FASHIONISTA.sk“.

Vaše osobné údaje využívame z dôvodu nákupu na našom internetovom obchode www.fashionista.sk alebo ste súhlasili so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom e-mailu.

Ak využijete služby nášho internetového obchodu FASHIONISTA.sk, Vaše osobné údaje budeme spracovávať na nasledujúce účely:

 1. Za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, pričom bude ako základ pre spracovanie Vašich osobných údajov použitý súhlas s Obchodnými podmienkami internetového obchodu FASHIONISTA.sk. Rozsah použitých osobných údajov je potrebný na vykonanie kúpnej zmluvy, poskytnutie týchto údajov nie je povinné, ale je nevyhnutné pre jej vykonanie.
 2. Pre spravovanie Vášho účtu v internetovom obchode FASHIONISTA.sk, pričom bude ako základ pre spracovanie Vašich osobných údajov použitý súhlas s Obchodnými podmienkami internetového obchodu FASHIONISTA.sk. Vytvorenie osobného účtu v obchode Vám umožní prístup k histórií objednávok a úpravu osobných údajov. Rozsah použitých osobných údajov je potrebný na vykonanie kúpnej zmluvy, poskytnutie týchto údajov nie je povinné, ale je nevyhnutné pre jej vykonanie.
 3. S cieľom reklamovania tovaru z internetového obchodu FASHIONISTA.sk. V tomto prípade je základom spracovania osobných údajov vyplnenie formulára na internete obchodníka, pričom sú požadované informácie povinné, pre správne posúdenie reklamovanej položky.
 4. Ak vyjadríte Váš súhlas o zasielaní obchodných ponúk týkajúcich sa predávaného tovaru, prostredníctvom e-mailu, je základom spracovania osobných údajov Váš súhlas, ktorý nie je povinný a môžete ho odvolať, prostredníctvom odkazu uvedeného v danom e-maile. Odstúpenie od súhlasu nemá vplyv na správnosť spracovania údajov pred odstúpením.
 5. V prípade, ak vyjadríte samostatný súhlas, zašleme na Vami poskytnuté telefónne číslo obchodné informácie, vrátane propagačného materiálu. Pričom je základom pre spracovanie osobných údajov Váš súhlas, ktorý nie je povinný a môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného formulára na našej internetovej stránke tu. Odstúpenie od súhlasu nemá vplyv na správnosť spracovania údajov pred odstúpením.
 6. Pre spracovanie personalizovaných marketingových správ na internetovom obchode FASHIONISTA.sk, napríklad vo forme návrhu nákupu tovaru. Správy budú navrhované na základe analýzy Vášho nakupovania. Základom pre spracovanie osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem našej spoločnosti spočívajúci v predaji tovaru v internetovom obchode.
 7. Na marketingové účely, pričom môžeme na Vami zadanú adresu príležitostne zasielať informácie o ponuke obchodu FASHIONISTA.sk. V tomto prípade bude základom spracovania osobných údajov oprávnený záujem našej spoločnosti spočívajúci v predaji tovaru uvedeným v ponuke. Voči tomuto spracovaniu údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku a tak zrušiť zasielanie týchto materiálov. Námietku môžete vzniesť tu.
 8. Na štatistické účely pre interné potreby správcu. Základom pre spracovanie osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem správcu spočívajúci v zhromažďovaní informácií, ktoré sú dôležité pre rozvoj činností a implementáciu úprav obchodu.
 9. S cieľom potvrdenia plnenia našich záväzkov a uplatnenia nároku alebo obrany voči nárokom, ktoré môžu byť namierené proti našej spoločnosti, prevencii alebo odhalenia podvodu. Základom pre spracovanie osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem správcu, ktorým je ochrana práv, potvrdenie o plnení povinností.

Poskytovanie Vašich osobných údajov nie je povinné. Je Vašim slobodným rozhodnutím poskytnúť našej spoločnosti osobné údaje, bez ktorých by však realizovanie kúpnej zmluvy nebolo možné. V prípade, ak sa rozhodnete neposkytnúť nám svoje osobné údaje, Vaša objednávka nebude realizovaná. Taktiež nie je povinné udeliť správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov na zasielanie obchodných ponúk prostredníctvom e-mailov alebo telefonického kontaktu, ktorý ste zadali pri objednávaní tovaru, pričom odvolanie týchto súhlasov nebude mať vplyv na vykonanie kúpnej zmluvy.

Vaše osobné údaje zdieľame s partnermi, ktorý ich používajú pre splnenie povinností kúpnej zmluvy, nasledovne:

1. Na základe Vášho výberu dodania tovaru:

a) GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,

b) Packeta Slovakia s. r. o.

c) ďalší partneri, ktorý budú v budúcnosti poskytovať dopravné služby.

2. Na základe Vášho výberu spôsobu platby:

a) V prípade, ak ste si zvolili platbu dobierkou partneri z bodu 1.,

b) Tatra banka, a. s. v prípade ak ste si zvolili platbu prostredníctvom platobnej brány CardPay,

c) ďalší partneri, ktorý budú v budúcnosti poskytovať služby sprostredkovateľa platby.

3. Na základe Vášho súhlasu o zasielaní marketingových ponúk budú Vaše osobné údaje poskytnuté partnerom, ktorí budú v budúcnosti poskytovať služby marketingového charakteru, ak to bude potrebné.

Vaše osobné údaje budú spracovávané v období nevyhnutnom na vykonanie kúpnej zmluvy, nároku na reklamáciu, potvrdenie plnenia našich záväzkov a v prípade, ak budete žiadať o zmazanie Vášho účtu v internetovom obchode FASHIONISTA.sk pričom tieto údaje nebudú uchovávané dlhšie ako 10 rokov od ich poskytnutia.

Vaše osobné údaje chránime prostredníctvom kvalitného softvérového zabezpečenia, pričom dbáme na ich ochranou pred úmyselným alebo nedbanlivým vymazaním alebo neoprávnenému prístupu k nim. Zamestnanci našej spoločnosti sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti aj po skončení zmluvného vzťahu.

GDPR ustanovuje rad práv ohľadom prenosu Vašich osobných údajov, ako napríklad:

 1. Právo na informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, v prípade otázok, ktoré ste nenašli na našej internetovej stránke FASHIONISTA.sk alebo nejasností ohľadom spracovania osobných údajov nás prosím kontaktujte tu.
 2. Právo na prístup a úpravu dát, pričom máte prístup k Vašim údajom v profile na našej internetovej stránke, kde ich viete pohodlne aktualizovať alebo zmeniť. V prípade, ak ste si na stránke nevytvorili účet a chcete zmeniť Vaše osobné údaje, prosím kontaktujte nás tu.
 3. Ďalšie práva ustanovujú právo na vymazanie osobných údajov, žiadanie o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, nahlásenie námietky voči spracovaniu osobných údajov, ak je základom spracovania oprávnený záujem správcu, odvolanie súhlasu s poskytnutím osobných údajov, prenos údajov.

O poskytnutie využitia práva môžete požiadať tu. Odpovieme spravidla do 30 dní od doručenia žiadosti. V prípade, ak vzniknú pochybnosti o poskytovaní a úprave osobných údajov, budeme Vás kontaktovať a požiadame Vás o overenie totožnosti.

ORGÁN K PODANIU SŤAŽNOSTI

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje boli spracovávané nezákonne, môžete podať sťažnosť u predsedu Úradu pre ochranu osobných údajov.

Informácie o používaní súborov COOKIES

VŠEOBECNÉ DEFINÍCIE

 1. Správca – spoločnosť The Fashionista & Co. s.r.o. so sídlom Pluhová 2, 831 03 Bratislava zapísaná v obchodnom registri vložka č. 122546/B IČO: 510 833 53, ktorá poskytuje služby spojené s prevádzkovaním internetového obchodu a tiež uchováva a získava prístup k informáciám na zariadeniach používateľov.
 2. Služby spojené s prevádzkovaním internetového obchodu – webové stránky alebo aplikácie, prostredníctvom ktorých správca poskytuje predaj na diaľku, ktoré sú prístupné na https://www.fashionista.sk.
 3. Súbory cookies – údaje o informáciách, predovšetkým textové súbory s malou kapacitou, ktoré sú uložené a uchovávané na zariadeniach používateľa pre používanie webovej stránky.
 4. Správcovské súbory cookies – sú tie súbory cookies, ktoré umiestňuje správca a ktoré sú súvisiace s poskytovaním elektronických služieb, poskytnutých prostredníctvom služby.
 5. Externé súbory cookies – sú umiestňované partnermi správcu cez webové služby.
 6. Používateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorej môže byť v súlade s Obchodnými podmienkami a platnou legislatívou poskytované elektronické služby, alebo subjekt, s ktorým je možné uzavrieť dohodu o poskytovaní elektronických služieb.

TYPY COOKIES POUŽÍVANÉ SPRÁVCOM

Súbory cookies, ktoré používa správca sú pre zariadenia používateľov bezpečné a slúžia na správne zobrazenie a fungovanie služby individuálne pre každého používateľa. Pre správne fungovanie služby sa vyslovene odporúča, aby používateľ súhlasil s nevyhnutnými súbormi cookies, pre opodstatnenie správneho fungovania služby. Ostatné súbory cookies priamo nesúvisia s funkčnosťou služby a preto je ich používanie iba odporúčané pre zlepšenie kvality služby.

 1. Nevyhnutné súbory cookies – sú potrebné pre správne vybavenie objednávky. Ich podstata je v možnosti zachovávať uložené informácie o užívateľovi prihláseného do služby. Ak sú tieto súbory cookies deaktivované, je možné, že služba nemusí správne fungovať. Medzi primárne procesy, ktoré nutne súvisia so zabezpečením plynulej prevádzky služby sú napríklad prispôsobenie obsahu webovej stránky ako aj jej optimalizácia na základe zistení o parametroch zariadenia. Ďalšími procesmi sú správna obsluha partnerských programov, ktoré umožňujú zistiť zdroj presmerovaní užívateľov na službu alebo používanie funkcií ako napríklad košík.
 2. Analytické súbory cookies – tieto súbory používa správca na analýzu dát správania používateľov služby, na obchodné účely správcu a tiež pomáhajú chápať, ako používatelia používajú služby správcu. Zozbierané dáta sú absolútne anonymné, takže správca na ich základe nevie identifikovať užívateľa, od ktorého pochádzajú.
 3. Personalizované súbory cookies – slúži a na analýzu dát o správaní užívateľov webových stránok, nákupných preferencií a správania užívateľov. Na základe týchto dát vie automatizovaný systém používateľovi zobraziť relevantné produkty alebo zobraziť vhodné sponzorované obsahy. Tento typ súborov je možné využiť napríklad na zlepšenie systémových riešení.
 4. Reklamné súbory cookies – slúžia na prispôsobovanie zobrazovania reklamy podľa preferencií užívateľa. Vďaka ich informáciám zobrazujú tretie strany ako napríklad Facebook alebo Instagram správny obsah, tak aby bol pre Vás užitočný.

Externé cookies sú samostatnou kategóriou, ktorú dodávajú naši partneri, pre správne získanie potrebných dát využívajú rôzne z vyššie spomenutých súborov cookies podľa nastavení používateľa. Aktuálne spolupracujeme v rozsahu cookies s partnermi, ktorý sú uvedení nižšie v tabuľke. Dáta súborov cookies budú uchovávané po dobu 60 dní od ich uloženia.

Partner Kategória
Google Analytics Analytika
Facebook Reklama
Google Ads Reklama
Glami Reklama
Google Optimize Personalizácia

Ak si ďalej neprajete, aby naša spoločnosť spracovala Vaše osobné údaje mimo už spracovaných osobných údajov, ktoré sú nutne archivované, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@fashionista.sk. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov bude aktualizovaný. Je možné vyjadriť odvolanie súhlasu iba z určitých častí spracovania osobných údajov, s ktorými ste súhlasili a nie sú potrebné pre vybavenie Vašej objednávky. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť na info@fashionista.sk.

V Bratislave, dňa 25. 03. 2021