Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky spoločnosti

1.1
Predávajúci je spoločnosť Barbara Zsigová, Dolná 17/34, 946 57 Svätý Peter, Slovenská Republika, Vedený v registri: Okresný úrad Komárno, Číslo živnostenského registra: 410-40095,
IČO: 557 417 62, DIČ: 1122812779, Tel.: +421 917 504 191, e-mail: info@fashionista.sk,
web: www.fashionista.sk (ďalej len „predávajúci“)

1.2
Adresa pre vrátenie tovaru je Dolná 17/34, 946 57 Svätý Peter, Slovenská Republika.

1.3
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané na základe § 66b ods. v spojení s § 66b ods. 2 písm. a) a podľa § 47 ods. 1 v spojení s § 47 ods. 2 v súlade s § 10 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

1.4
Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka a súhlasí s obchodnými podmienkami.

1.5
Používaním webstránky predávajúceho (www.fashionista.sk)
a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.6
Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2.1
Predávajúci nie je platcom DPH.

2.2
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné.

2.3
K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu a platbu, podľa toho, aký spôsob doručenia a platenia si kupujúci vyberie.

2.4
Základné balné je zahrnuté v cene dopravy.

3.1
Tovar môže kupujúci objednať prostredníctvom nákupného košíka na internetovej adrese predávajúceho www.fashionista.sk

3.2
Po odoslaní a zaplatení objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

3.3
Odoslaním objednávky sa kupujúci zväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.4
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.5
Zrušenie zaplatenej objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. Následne predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho a to najneskôr do 7 dní.

3.6
Zrušenie objednávky na dobierku je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Postup zrušenia je rovnaký ako v bode 3.5 týchto obchodných podmienok.

3.7
Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť…).

4.1
Platiť za tovar môže kupujúci:

a) v hotovosti na dobierku
b) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Trust Pay(Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)
c) bezhotovostne priamym vkladom na účet obchodníka

4.2
Informácie ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom
objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.

4.3
Platba je možná iba v mene EUR.

5.1
Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. Tovar do ostatných štátov EÚ odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR a ČR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.

5.2
Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5.3
Dodacia lehota na tovar skladom je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 pracovných dní alebo sa môže po dohode s kupujúcim predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo e- mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.

5.4
Dodacia lehota za tovar na objednávku je vo väčšine prípadov 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 30 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky alebo po dohode
s kupujúcim sa môže predĺžiť.

5.5
O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

5.6
Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností
v objednávke:
a) Kuriérskou službou GLS
b) Pobočky PACKETY

5.7
Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:
a) Dodanie kuriérskou službou GLS v rámci SR pri objednávke tovaru do 69,99€ je 4,90€
b) Dodanie kuriérskou službou GLS v rámci SR pri objednávke nad 70€ je zdarma
c) Dodanie kuriérskou službou GLS v rámci ČR je 6,90€
d) Osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery predávajúceho je bez poplatku,
e) Dodanie na vybrané miesto pobočiek PAKETY pri objednávke tovaru do 69,99€ v rámci SR je spoplatnené sumou 2,90€,
f)) Dodanie na vybrané miesto pobočiek PAKETY pri objednávke tovaru nad 70€ je zdarma,
g) Dodanie na vybrané miesto pobočiek PAKETY pri objednávke tovaru v rámci ČR je spoplatnené sumou 3,90€.

5.8
Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto v čase a priestore.

5.9
Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.

5.10
Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha
tovaru.

5.11
Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.
Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

5.12
V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladom a tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom zvýšené náklady dodania znáša predávajúci.

5.13
Vzhľadom na množstvo objednávok v internetovom obchode FASHIONISTA.sk je možné, že nastane situácia, kedy predávajúci nebude schopný dodať tovar z dôvodu vypredania u dodávateľa alebo iných nepredvídateľných okolností. V takomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a umožní mu vybrať si z dvoch možností riešenia, ktoré sú bližšie popísané na:
https://www.fashionista.sk/nedodany-tovar/

6.1
Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 §7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mailom). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejňuje na web-stránke:
https://www.fashionista.sk/formular-na-vratenie/

6.3
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu osobe alebo prostredníctvom poverenej osoby predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.4
Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy, vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravcu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, podmienkou je vrátenie tovaru predávajúcemu, prostredníctvom bezhotovostnej platby.

6.5
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľov dodatočné náklady, ak
si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6.6
Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i), alebo ak si kupujúci zaplatil službu „Naspäť za 1€“. V tomto prípade kupujúci vyplní formulár „Postup pri vrátení tovaru so službou za 1€“ na:
https://www.fashionista.sk/formular-na-vratenie/

6.7
Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 6.4 týchto Obchodných podmienok pred tým, ako mu bol tovar doručený.

6.8
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

7.1
V prípade, že kupujúcemu bol doručený tovar, ktorý mu veľkostne, proporčne alebo inak nevyhovoval, prípadne mu predávajúci zaslal nesprávny tovar, kupujúci môže žiadať o výmenu tovaru.

7.2
Kupujúci je povinný zaslať tovar predávajúcemu do 14 dní od doručenia s dokladom o kúpe.

7.3
Vymieňaný tovar by mal byť s pôvodnými štítkami, nepoškodený a nenosený.

7.4
Kupujúci je povinný si vybraný tovar rezervovať prostredníctvom novej objednávky na web-stránke predávajúceho.

7.5
Podrobnejší postup pri výmene tovaru je zverejnený na:
https://www.fashionista.sk/formular-na-vymenu/

8.1
Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2
Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

8.3
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

8.4
Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu.

8.5
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s faktúrou, prípadne s dodacím či záručným listom. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby prostredníctvom formulára uvedeného na:
https://www.fashionista.sk/formular-na-reklamaciu/

8.6
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim, resp. Prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

8.7
POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII je zverejnený na:
https://www.fashionista.sk/formular-na-reklamaciu/

8.8
V prípade že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.

8.9
Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, prípadne vrátenie peňazí, prostredníctvom bezhotovostného platby, pri odstúpení od zmluvy.

9.1
Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. Z. O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2
Príslušným objektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk)

9.3
Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

9.4
Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí.

10.1
Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je
poskytované zákonom v súlade so zavedením legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Barbara Zsigová, Dolná 17/34, 946 57 Svätý Peter, Slovensko. IČO: 55 741 762 s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

10.2
Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo, v prípade potreby číslo bankového účtu (ďalej len ako „osobné údaje“).

10.3
Kupujúci pred odoslaním objednávky súhlasí zaškrknutím políčka o súhlase s obchodnými podmienkami aj so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu.

10.4
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vytvorenej na stránke www.fashionista.sk) uviesť správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.5
Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Osobné údaje, bez predošlého súhlasu, predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem osôb prepravujúcich zásielky a osôb, ktoré zabezpečujú plynulý chod spoločnosti predávajúceho alebo ak mu táto povinnosť bude ustanovená zákonom.

10.6
Osobné údaje budú spracované na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobne neautomatizovaným spôsobom.

10.7
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8
V prípade že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ spracováva jeho osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore
s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
a) Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
b) Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto
vzniknutý stav

10.9
Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní osobných údajov,
je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Viac informácií je uvedených na:
https://www.fashionista.sk/ochrana-osobnych-udajov/

11.1
Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

11.2
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorneho trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v zneni neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.3
Zaškrknutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

11.4
Tieto obchodné podmienky sú platné od 18. 11. 2023.

V Svätom Petri, dňa 18. 11. 2023.